Արևմտահայերենի կայքէջի շնորհահանդես

Շիրակի մարզային գրադարանում կայացավ Արևմտահայերենի կայքէջի շնորհահանդեսը: Արևմտահայերենի պահպանությունը ` առցանց տիրույթում: Հաշվի առնելով արևմտահայերենի պահպանման, անաղարտության, զարգացման, ուսումնասիրության, ուսուցման

Read more