Երեքշաբթի, 23 Հուլիսի, 2024

Ծառայություններ

Հարգելի ընթերցողներ, Ձեզ ենք ներկայացնում Շիրակի մարզային գրադարանում մատուցվող ծառայությունների ցանկը:

Գրադարանային սպասարկում՝ այդ թվում

— Ընթերցանություն ընթերցասրահում

— Գրքերի տրամադրում տանն ընթերցելու համար

— «Ընտանեկան գրադարանավար» /գրքերի սպասարկում այլ խմբերին իրենց տանը/

— Միջոցառումների կազմակերպում

— Ցուցահանդեսների կազմակերպում

— Տեղեկատու մատենագիտական սպասարկում /տեղեկանքների տրամադրում, մեթոդական խորհրդատվություն, եւ այլն/

— Էլեկտրոնային սպասարկում՝

Համացանցային կապ (ազատ Wi-Fi)

«Իրտեկ» իրավական տեղեկատվական ծրագիր /ՀՀ օրենսդրություն, որոշումներ/ էլեկտրոնային շտեմարաններ