Երեքշաբթի, 25 Հունիսի, 2024

Ստորաբաժանումներ

Գրադարանում գործում են 11 բաժին՝

 • Սպասարկման բաժին
 • Գրադարանային հավաքածուների կազմակերպման, օգտագործման եւ պահպանման բաժին
 • Մանկապատանեկան բաժին
 •  Մեթոդական աշխատանքների կազմակերպման բաժին
 • Տեղեկատու-մատենագիտական բաժին
 • Օտարալեզու գրականության բաժին
 • Ընթերցասրահ և միջոցառումների կազմակերպման բաժին
 • Արվեստի բաժին
 • Գրադարանային հավաքածուի համալրման եւ մշակման բաժին
 • Ավտոմատացման և էլեկտրոնային շտեմարանների բաժին
 • Այլ խմբերի հետ աշխատանքների եւ սպասարկման բաժին